AAPV

Avantatges

Avantatges d’estar afiliat a l’AAPV

Les quotes que es paguen a l’AAPV

són deduïbles en la declaració de l’IRPF

com a quotes sindicals.

El pagament de les quotes et dona accés als següents serveis:

Assessorament jurídic i laboral.
– Veu i vot a les assemblees de l’AAPV.
Guia AAPV (quota inscripció guia 30€).
Catàleg de veus per a doblatge i publicitat.
– Revista especialitzada Eq’iliquà.
Informació exclusiva al correu electrònic.
– Informació sobre ajudes i subvencions.
– Informació sobre càstings i audicions.
– Informació i matrícula prioritària en cursos, tallers, workshops i seminaris (cant i coreografia, veu, anglés, dicció, valencià, interpretació, doblatge, …) organitzats per l’AAPV o amb descomptes per als socis i sòcies.
– Accés a les beques de formació aapv.

i, presentant el Carnet AAPV, pots accedir als descomptes següents:

Sales programades per l’IVC:

– Les associades i associats de l’AAPV podran assistir a qualsevol representació d’arts escèniques o música programades al Teatre Rialto de València i Arniches d’Alacant, abonant un preu únic de 3 euros, i als Teatres Principal de València i Principal de Castelló, abonant un preu de 5 euros, i presentant el seu carnet d’associat en taquilla. Si existeix qualsevol excepció a aquest preu únic, perquè la companyia fa la seua exhibició quedant-se un percentatge de taquilla o qualsevol altra circumstància, s’avisarà amb la suficient antelació a l’AAPV.

Teatres privats:

– Descomptes des del el 20% en determinats teatres privats (consulta a taquilla).

Altres:

20% als Cinemes Babel – Vicente Sancho Tello, 10 – València.
10% en els cursos de Totart, acadèmia d’arts escèniques – Palleter, 81 – València.
10% en els cursos i lloguer de sales de Relate Dance Studio – Historiador Diago, 12 baix – València.
Descomptes en els cursos de l’ECAV, escola de cinema i audiovisuals – Palleter, 81 – València.

L’AAPV NO és una agència de representació, ÉS UN SINDICAT, i l’activitat principal és:

Defendre les reivindicacions dels i les artistes pel que fa a la millora de les seues condicions de treball.

Assessorar els afiliats i afiliades, en totes les qüestions jurídiques, de treball, professionals i de propietat intel·lectual.

Negociar Convenis Col·lectius, pactes i acords que garantisquen la millora de les condicions de treball i qüestions d’ordre laboral, ja siguen individuals i col·lectives.