AAPV

Sara Barba

valencià, castellà, anglés i francés

Color d'ulls:

marró

Cabells:

castany