AAPV

Ramon Rodenas

valencià, castellà i anglés

Color d'ulls:

castanys

Cabells:

castanys