AAPV

Notícies

Millores derivades de l’Estatut de l’Artista

millores estatut de l'artista

El BOE va publicar el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de millora de la protecció social d’artistes (popularment conegut com a Estatut de l’Artista) que afecta els professionals de l’àmbit cultural.

La rebaixa en la cotització i les novetats en la jubilació dels artistes va entrar en vigor l’1 d’abril de 2023. Mentre que la prestació especial recentment aprovada per als artistes entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

L’Estatut de l’Artista és un conjunt de mesures disperses en la normativa laboral, tributària i de Seguretat Social que té per objecte dignificar la situació professional de creadors, artistes i altres treballadors de la cultura.

Les novetats més rellevants incloses en el Reial decret llei 1/2023 són les següents:

1. Una major compatibilitat de la jubilació amb els ingressos derivats del treball creatiu i artístic.

 • La norma introdueix la compatibilitat de la pensió de jubilació contributiva amb l’exercici de l’activitat artística i de creació: no sols amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual, sinó també amb altres activitats relacionades (per exemple, conferències, presentacions de llibres, etc.).
 • Es garanteix la compatibilitat de les prestacions no contributives amb els rendiments de l’activitat artística que no superen el llindar del salari mínim interprofessional.

 

2. Una nova prestació per desocupació subjecta a menys requisits i que té en compte la intermitència del sector.

 • S’introdueix la prestació especial per desocupació dels treballadors subjectes a la relació laboral especial d’artistes que desenvolupen la seua activitat en arts escèniques, audiovisuals i musicals, així com dels qui realitzen activitats tècniques i auxiliars.
 • Aquesta prestació s’adapta a la situació d’intermitència de l’activitat artística i resulta compatible amb els ingressos derivats dels drets de propietat intel·lectual i d’imatge.

La prestació equivaldrà al 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) mensual vigent a cada moment, excepte quan la mitjana diària de les bases de cotització corresponents als últims 60 dies de prestació real de serveis en l’activitat artística siga superior a 60 euros, i en aquest cas serà igual al 100% de l’IPREM. La seua duració serà de quatre mesos i entrarà en vigor l’1 de juliol de 2023.

 • Requisits:
  • Estar en situació legal de desocupació i tindre 60 dies cotitzats per prestació real de serveis en l’activitat artística en els últims 18 mesos; acreditar 180 dies d’alta en Seguretat Social (enfront dels 360 habituals) per prestació real de serveis en l’activitat artística o regularitzacions anuals ja efectuades en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació, sempre que no hagen sigut tingudes en compte per al reconeixement d’una prestació prèviament.
  • No tindre dret a una prestació contributiva ordinària, encara que, en el cas que la prestació especial siga més beneficiosa que una prestació prèvia, pendent de reprendre, sí que podran optar per rebre la nova prestació especial.

 

3. Millora de la protecció social dels artistes amb baixos ingressos integrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

 • Per a autònoms amb ingressos inferiors a 3.000 euros anuals, s’estableix una base de cotització mensual reduïda que es fixa per a l’any 2023 en 526,14 euros mensuals (resultant una quota mensual de 161 euros). Aquest import serà objecte de modificació en anys successius a través dels pressupostos generals de l’Estat.
 • A més, s’obri la possibilitat a sol·licitud de l’interessat que el termini d’ingrés de les quotes siga trimestral, en lloc de mensual.

 

4. Creació de noves comissions o grups de treball.

El reial decret llei preveu l’aprovació de dues comissions de treball interministerials:

 • Grup de treball dedicat a l’estudi i impuls de mesures de reconeixement de la intermitència en l’àmbit laboral i de la Seguretat Social dels artistes i treballadors autònoms de la cultura, que haurà de posar-se en marxa en el termini d’un mes.
 • Comissió per a impulsar l’avaluació i el reconeixement de determinades malalties professionals derivades de les activitats específiques en el sector cultural, que haurà de crear-se en el termini de sis mesos.

Comparteix

més notícies

EQ’ILIQUÀ 59

número de l’eq’iliquà, amb informació sobre la renovació de la Junta Directiva, incloent una entrevista a Maria Almudéver, nova Presidenta de l’AAPV. També trobarás, un article sobre la situació de l’audiovisual valencià, un informe sobre les fites aconseguides per Conarte i homenatges a Lluís iquel Campos, Josep Manuel Gil i Juli Mira

COMUNICAT CONARTE, UNIÓN DE ACTORES, CCOO i UGT: Acord al Sector Audiovisual

Després de més de sis mesos amb les taules salarials de 2024 congelades, els
sindicats Unió d’Actors i Actrius, ConArte, CCOO i UGT hem aconseguit
un acord amb les associacions empresarials del sector audiovisual que garanteix, per fi, l’increment de les taules salarials amb caràcter retroactiu a l’1 de gener i poder avançar en la urgent renovació del conveni col·lectiu.

Arxiu