AAPV

CURS DE CINEMA
(dins del marc del Festival de Cinema d'Alacant):
l'actor i l'actriu enfront del pla seqüència

Formulari d'inscripció

amb la col·laboració de: